MASIGNCLEAN101

TC Kimlik No Sorgulama Sistemi Nasıl Yapılır ?

TC Kimlik No Sorgulama Sistemi Nasıl Yapılır ?
Merhaba bu gün sizlere yazı yazmakta geciktim ancak bu sistemi araştırdım ve bir sonuç elde ettim. Siz de internet sitenize bu tarz bir sistemi rahatça kurmak istiyorsanız bence tam zamanı.
Aşağıda verdiğim kodlar index.php 'nin kodları


<!DOCTYPE HTML>
<html lang="tr-TR">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>TC Kimlik Do�rulama</title>
 <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 function sorgula(){
  $('#sonuc').html('');
  var tcTemiz = $('#sorguForm input[name="tcno"]').val().trim();
  var adTemiz = $('#sorguForm input[name="ad"]').val().trim();
  var soyadTemiz = $('#sorguForm input[name="soyad"]').val().trim();
  var dtTemiz = $('#sorguForm input[name="dtarihi"]').val().trim();
  if(!tcTemiz || tcTemiz.length != 11){
  $('#sonuc').html('Geçersiz T.C. Kimlik Numarası!..');
  }else if(!dtTemiz || dtTemiz.length != 4){
  $('#sonuc').html('Geçersiz Do�um Tarihi!..');
  }else if(!tcTemiz || !adTemiz || !soyadTemiz || !dtTemiz){
  $('#sonuc').html('Bo� Alan Bırakmayın!..');
  }else{
  $.ajax({
   type: 'POST',
   url: 'dogrula.php',
   data: {'tc_no' : tcTemiz, 'ad' : adTemiz, 'soyad' : soyadTemiz, 'dogum_yili' : dtTemiz},
   beforeSend : function(msg){
   $('#sonuc').html('Yükleniyor...');
   },
   success: function(msg){
   $('#sonuc').html(msg); 
   }
  });
  }
 }
 </script>
</head>
 
<body>
 
<form id="sorguForm" method="post" onsubmit="return false">
 <table>
 <tr>
  <td style="width:180px">T.C.</td>
  <td><input type="text" name="tcno" size="11" maxlength="11" /><br /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:180px">Ad</td>
  <td><input type="text" name="ad" /><br /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:180px">Soyad</td>
  <td><input type="text" name="soyad" /><br /></td>
 </tr>
  <tr style="width:180px"><td>Do�um Tarihi</td>
  <td><input type="text" name="dtarihi" size="4" maxlength="4" /><br /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:180px; color:red; font-size:12px" id="sonuc"></td>
  <td><input type="button" onclick="sorgula()" value="Do�rula" /></td>
 </tr>
 </table>
</form>
 
</body>
</html>
Aşağıda Verdiğim Kod ise dogrula.php
<?php
header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
function turkce_duzelt($veri){
  $bul = array('ç', '�', 'ı', 'i', 'ö', '�', 'ü');
  $deg = array('�', '�', 'I', 'İ', '�', '�', '�');
  return str_replace($bul, $deg, $veri);
}
if(isset($_POST) && isset($_POST['tc_no'])){
 $ad = strtoupper(turkce_duzelt(trim($_POST['ad'])));
 $soyad = strtoupper(turkce_duzelt(trim($_POST['soyad'])));
 $dogum_yili = trim($_POST['dogum_yili']);
 $tc_no = trim($_POST['tc_no']);
 settype($tc_no, 'double');
 if(!$ad || strlen($ad) <= 2 || !$soyad || strlen($soyad) <= 2 || !$dogum_yili || !$tc_no){
 echo 'Bo� Alan Bırakmayın!..';
 }else if(strlen($tc_no) != 11){
 echo 'T.C. Numaranız 11 Karakter Olmalıdır!..';
 }else if(strlen($dogum_yili) != 4 || !is_numeric($dogum_yili)){
 echo 'Geçersiz Do�um Yılı!..';
 }else{
 try{
  $veriler = array('TCKimlikNo' => $tc_no, 'Ad' => $ad, 'Soyad' => $soyad, 'DogumYili' => $dogum_yili);
  $baglan = new SoapClient('https://tckimlik.nvi.gov.tr/Service/KPSPublic.asmx?WSDL');
  $sonuc = $baglan->TCKimlikNoDogrula($veriler);
  if($sonuc->TCKimlikNoDogrulaResult){
  echo 'Tebrikler! Bilgiler Do�ru!..';
  }else{
  echo 'Hata! Bilgiler Yanlı�!..';
  }
 }catch(Exception $hata){
  echo 'Hata! Geçersiz Bilgiler!..';
 }
 }
}else{
 echo '<h1>Eri�im Engellendi!</h1>';
}
?>
Paylaşmak Güzeldir :
Oğuzhan

Yorumları Görüntüle